Újezd u Boskovic Jihomoravský kraj
Drobečková navigace

Úvod > Spolky a kluby > SDH Újezd

Sbor dobrovolných hasičů Újezd u Boskovic

Pár slov z historie:

Sbor byl založen 18.7.1892 na návrh Vítka Emanuela. Na náklady obce bylo postaveno skladiště a zakoupena požární výstroj a výzbroj mužstva. Prvním předsedou byl Barák Jan č.p. 72, náčelníkem Vítek Emanuel č.p.66 a jednatelem Hrouza Josef č.p.6.  V době založení sboru čítala obec 97 domů s převládající břidlicovou krytinou a žilo tu 580 obyvatel. Sbor měl 30 činných členů a 16 přispívajících. 23.6.1895 proběhlo velké župní hasičské cvičení, kterého se účastnil i SDH Újezd. Sbor vlastnil dvoukolovou a čtyřkolovou stříkačku od firmy S.A.Smékal v hodnotě 1300 zlatých. V letních měsících byly konány noční hlídky s účelem předejít vzniku a rozšíření požáru. Do konce 19.století bylo zaznamenáno 6 požárů a to jak místních tak i v okolí, jejichž hašení se sbor účastnil.  V roce 1905 se sbor účastnil dvou velkých požárů na Oboře a v Boskovicích.  V případě požáru se voda opatřovala z 22 studní, 3 rybníků a několika potočních nádrží. Mezi výbavu sboru patřilo mj.30 soukenných kabátů, 33 plátěných kalhot a blůz , 33 přilbic a opasků, 29 seker, 260 m hadic, 4 koše na vodu, 4 svítilny, 2 žebře hákové a 2 bodákové.  Po vypuknutí I. Sv. války bylo ze sboru odvedeno 22 mužů a členská základna musela být doplněna hochy mladšími osmnácti let.

Po skončení války začal sbor fungovat opět v plné síle. Sbor byl i kulturně činný a kromě tradiční potě spojené s pořádaným výletem se mj. pořádalo i divadlo, hráli se hry jako Její Pastorkyňa, Lesčtínský kovář, Jelení království, Válečný invalida atd. Roku 1922 bylo vybudováno leziště pro výcvik čety lezců k výškovým pracím se žebříky a lany. V tomto roce se též sbor účastnil na zásahu při lesním požáru v Holíkově. V období 1918 – 1930 bylo 15 místních a přespolních a 2 lesní požáry, při nichž sbor zasahoval.

V roce 1940 se sbor stal členem Divadelního ústředí českého hasičstva, téhož roku byla sehrána divadelní hra „Vojáci rodné hroudy“ a v letech následujících bylo v místním hostinci opět sehráno několik divadelních her. Od roku 1943 byly prováděny z příkazu obecního úřadu noční požární hlídky.

Po skončení II.sv. války přechází SDH do správy státu a sbor je přejmenován na Místní jednotka českého svazu požární ochrany (MJČSPO). Roku 1950 byl vybudován na návsi sušák na hadice. Také jsou prováděny letní žňové hlídky a noční požárová cvičení. V letech 1954 –1956 byla postavena nová požární zbrojnice s garáží a byla zakoupena nová stříkačka PS-8.

V lednu 1970 byla obnovena činnost mladých požárníků pod vedením Újezdského Jana st., oddíl měl 29 členů, z toho 6 dívek. Oddíl získal putovní pohár Moravského krasu za 1.místo v soutěži ve Vilémovicích. V roce 1973 bylo pro sbor zakoupeno vozidlo T 805 a požární stříkačka PPS-12. Každoročně byly pořádány pouťové zábavy, muži se účastnily soutěží požárních družstev a vypomáhali při žňových pracích v místním JZD.

Po roce 1989 byla organizace přejmenována na Sbor dobrovolných hasičů. 5.10.1991 se sbor účastnil požáru v lesním úseku „Na Džbáncích“. V roce 1997 zvítězilo družstvo mladých požárníků pod vedením Kalíka Josefa v okresním kole hry Plamen a účastnilo se krajského kola v Lesné na Znojemsku. 1.11.1997 propukl požár stohy nad kravínem, vzniklé škody byly odhadnuty na  65 000Kč. V roce 1999 byla zakoupena automobilová stříkačka CAS-25 na podvozku Škoda-Liaz 706 RTHP. Téhož roku byla mj.obnovena stavění máje. V dubnu 2000 byl zakoupen dvanáctimetrový žebřík na dvoukolovém podvozku. 24.6.2000 proběhla ukázka techniky ku příležitosti setkání rodáků. Od roku 2001 se pravidelně v obci koná hasičská soutěž na, které dosahuje místní sbor tradičně výborných výsledků. 

Činnost SDH Újezd v roce 2010:

V roce 2010 získala jednotka zásahové vozidlo CAS 8 - ROSS VIZA 462 4x4. Vozidlo vzniklo jako prototyp na zemědělském podvozku roudnických strojíren a sléváren s požární nástavbou od firmy SPS - Strojírna Potůček Slatiňany. Konstrukce je z nerezových profilů a oplechování je provedeno ještě šroubováním. Automobil dosahuje rychlosti až 90 km/h. Tato změna již byla nutná, neboť stávající vozidlo CAS již nesplňovala podmínky provozu na veřejných komunikacích. Zastupitelstvo obce pověřilo výběrem zkušeného strojníka a místostarostu obce pana Josefa Malacha, který ve vzájemné spolupráci s panem Kazdou Rostislavem strojníkem místních hasičů zahájil jednání s městem Přibyslav, které v dané době odprodávalo hasičské zásahové vozidlo Ross.

                použití pěnidlaSlavnostní předání zásahového hasičského vozu místní jednotce SDH v Újezdě proběhlo v sobotu 21. 8. 2010 v areálu koupaliště. Slavnostního předání se zúčastnili hosté z OSH Blansko a to pan Nečas František, starosta VV a pan Herda Pavel, člen VV okresního SH a další hosté, kteří našemu SDH popřáli mnoho zdaru při provozování vozidla a mnoho úspěchů do další činnosti. Po slavnostních projevech předal starosta obce Újezd pan Josef Novotný klíče od zásahového vozidla veliteli zásahové jednotky panu Jiřímu Friedrichovi. Celá akce byla spojena s dětským dnem, který pořádala místní TJ ve spolupráci s OU a SDH. Mezi atrakce pro děti patřila jízda na kajaku v koupališti, střelba ze vzduchovky, hod granátem, hod kruhy, hod gumákem, skákání v pytlích apod. Na závěr předvedli mladí hasiči požární útok a dospělí hasiči ukázku použití pěnidla.

                S koupí nového vozu Ross bylo nezbytné zvýšit vjezd do zbrojnice. V roce 2010 naštěstí žádný požár v obci nebyl. 23.října proběhlo taktické cvičení zaměřené na požár osobního automobilu a následujícího dne 24. října proběhlo společně s SDH Lhota Rapotina prověřovací cvičení zaměřené tentokrát na požár skládky. Obě akce splnily očekávání a prověřily vzájemnou spolupráci. 16. června proběhl technický zásah při odstranění nebezpečných stavů na koupališti.

                Soutěžní družstvo SDH se v roce 2010 zúčastnilo 6 soutěží v rámci hasičské ligy okrsku Boskovicea jedné soutěže o mikroregionputovní pohár mikroregionu Svitava. V hasičské soutěži se našemu mladému kolektivu vůbec nedařilo a v celkovém pořadí obsadili až 8. místo se ziskem 25 bodů. Na soutěži v Boskovicích 8. května obsadil Újezd 4 místo, 19. července na domácí půdě předvedlo výborný útok družstvo MH, kteří s časem 0:38 soutěž vyhráli, to se bohužel nepovedlo v kategorii mužů, kde si pohár starosty obce zaslouženě odvezl sbor ze Lhoty Rapotiny. Domácí družstvo skončila spolu s Vratíkovem B na 6 - 7 místě. 17. července se konala soutěž na Bačově, kde SDH Újezd obsadil 5 místo a 7. srpna na soutěži ve Lhotě Rapotině 11 místo. Závěrečná soutěž proběhla 5. září na Mazurii, kde skončilo družstvo na 6 místě. 18. září se konala ve Lhotě Rapotině soutěž mikroregionu Svitava, kde SDH Újezd s časem 0:43 vyhrál první místo.

                Pálení čarodějnic, proběhlo v roce 2010 jako již každoročně opět za organizace SDH Újezd. Hranice byla postavena 24. dubna za účasti 8 členů SDH. Pálení hranice proběhlo večer 30. dubna. SDH měla nastarost zapálení hranice a závěrečné noční uhašení vatry.Členové SDH se také účastnily stavby Máje 1. května na návsi.

                8 - 9. března proběh na stanici HZS v Boskovicích kurz strojníků, kde se zúčastnili tři členové SDH Újezd a 10 - 12. března proběhlo školení velitelů. 1 - 2. dubna proběhlo ve středisku HZS Tišnov školení použití dýchací techniky.cvičení

                 Dne 11. září 2010 uspořádali místní hasiči zájezd do zoo Olomouc. účast dětí byla hojná, zoo se všem líbila. Na zpáteční cestě účastníci shlédli Horizont - zahradní centrum. Procházka v nádherném prostředí s botanickými výklady všem prospěla a jen podtrhla celkový zážitek z výletu.

Činnost mladých požárníků:

Současný oddíl MH vznikl 1.7.2005, má 15 členů(z toho 1 dívku). Vedoucím oddílu je Újezdský Dušan a Vašek František. Oba mají zkoušky vedoucí III.stupně. Funkci instruktorů vykonávají Friedrich Jiří a Kraus Petr.

Oddíl se účastní soutěže Hry Plamen složené ze ZPV a technických disciplín, dále soutěží MH pořádaných sbory v okolí. Další činnost spočívá v turistických výletech, sportovních soutěžích, hrách a v neposlední řadě v odborné přípravě dle pokynů Rady mládeže SH ČMS.

Úkolem oddílu MH a jejich vedoucích je nejen vyplnění volného času dětí a pozvednutí MH z Újezdu u Boskovic do povědomí okresního dění (jak tomu vždy bývalo), ale hlavně výchova dětí a mládeže pro naši hasičskou věc, jejich následném přechodu do dorostu a posléze rozšířením aktivních řad členů našeho SDH.

Pod heslem: Sboru ku cti!

      Obci ku pomoci!

Přehled soutěží MH

Závod požární všestrannosti

(datum konání, místo,umístění)

15.10.83   Žďárná           17
27.10.84   Žďár                  3
05.10.85     Újezd              4
04.10.86     Letovice          1
10.10.87   Češkovice        2
08.10.88     Češkovice      1
07.10.89     Češkovice    12
06.10.90     Lysice              1
05.10.91     Žernovník        5
03.10.92     Olomučany     1
09.10.93     Vavřinec          3
01.10.94     Žďár               11
14.10.95   V.Opatovice      2
12.10.96   Olešnice           4
04.10.97     V.Opatovice    7
10.10.98   V.Opatovice    18
02.10.99     Olešnice         6
15.10.05   V.Opatovice    19

Hry Plamen

05.5.84       Boskovice   2
18.5.85       Boskovice   7
17.5.85       Boskovice   2     (okrsek)
30-31.5.86  Veselice     5
09.5.87       Boskovice   1     (okrsek)
23.5.87       Boskovice   7
28.5.88       Blansko      3
29.5.89       Blansko      3
05.5.90       Blansko      7
25.5.91       Blansko      1
15.6.61       Třešť           7     (kraj)
23.5.92       Blansko      2
03.5.93       Blansko      5
14.5.94       Blansko     10
21.5.94       Těchov         1     (okrsek)
13.5.95       Blansko       3
18.5.96       Blansko       3
17.5.97       Blansko       1
11                (kraj)
27.5.99       Lysice        10

O pohár starosty obce Újezd u Boskovic 2008:

21. 6. 2008  se konal 8.ročník soutěže v požárním útoku " O pohár starosty obce".

Muži:

1. Újezd                    1:01,4
2. Mazurie B                1:05,0
3. Vraíkov B                1:19,0

Žáci:

1. Mazurie                   0:39,5
2. Lhota A                   0:55,0
3. Újezd                     1:03,8

O pohár mikroregionu Svitava 2006:

16.9.2006 soutěžilo naše mužstvo o putovní pohár mikroregionu Svitava v požárním útoku. Průběh soutěže pro nás vypadal velice dobře, podle rozhodčích jsme měli bojové rozvinutí nejrychlejší ze všech, bohužel nás však zklamala technika. Hold mašina má již 35 let.

Pořadí družstev

1. Jabloňany A 55,07s
2. Kuničky 56,15s
3. Lhota Rapotina 57,19s
4. Jabloňany B 58,89s
5. Újezd 59,24s
6. Skalice 82,74s
7. Doubravice 95,23s

Po požárním útoku se konaly další dvě doplňkové soutěže. Soutěž velitelů a soutěž v plnění 10 l kyble pivním kelímkem „kýbl kap“ , tyto „disciplíny“ vyhráli v obou případech hasiči z Jabloňan. Újezd skončil na třetích místech a vyhrál dvě pet lahve perlivé vody.