Újezd u Boskovic Jihomoravský kraj
Drobečková navigace

Úvod > Historie

Historie

Újezd na mapě Markrabství moravského z r1857

Újezd patří mezi velmi staré osady, třebaže se z doby jejího založení nedochovala žádná písemná zpráva. Její existenci v dávných dobách potvrzují cenné archeologické nálezy kamenných zbraní. Obec byla patrně založena pány z Boskovic, ale u jejich panství se jmenuje teprve r.1547. Místní jméno je apelativní označení kusu země ve významu statek. Dle tradice vznikla v lesnaté močálovité krajině, kde byly osadníci nuceni za trest zakupovat panské pozemky. Roku 1703 získala obec právo pečeti. Pečetní znamení zde vycházelo ze zaměstnání obyvatel a mělo podobu radlice. V 18.století bylo v obci 18 gruntů a podsedků. Roboty byli ušetřeni jen dva sedláci, kteří ale museli místo roboty pracovat při nedalekých ledkových hutích. Roboty byl  úplně zbaven pouze rychtář, který ale musel rozvážet panské pivo. Roku 1793 zde bylo již 43 chalup a 283 obyvatel. V roce 1846 měla ves již 58č čísel popisných a 467 obyvatel a roku 1900 zde bylo již 66 domů a 602 obyvatel.

Nedaleko návse stávala v dávných dobách tvrz neznámého vladyky, z které se kromě místního názvu „Hrádek“ nezachovalo vůbec nic. Mezi Hrádkem a obcí bývalo do sedmdesátých let 19.století rozlehlé pastvisko, na němž bylo patrno asi čtyřicet nasypaných náhrobků, skrývající kostry neznámého stáří. Nedaleko obce severozápadním směrem stávalo, kdysi hradisko které bylo obehnáno trojitým příkopem dva až tři metry hlubokým a pět metrů širokým. Tradice tvrdí, že byl odtud dobýván  boskovický hrad zvaný „Bašta“, který leží na protějším horském hřbetě, odděleným hlubokou roklí řeky Bělé. Do katastru obce patří 1275 ha půdy.


Jména tratí: Denárovy, Zlatník, Kamenitý, Zájezdy, Vrbky, Zábučí, Hrádek, Příchody, Požáry, Podevsí, Trnkové čihadlo, Ždírky, Hradisko, Nebožtice a Holíkov (v obou tratích bývali vsi, v jediné zmínce z roku 1567 jsou obě uváděny jako již pusté), Mokří, Kocírky, Strážka, Jesenec.

Národní škola

Národní škola v Újezdě u Boskovic vznikla roku 1862, do té doby se vyučovalo v Újezdě exkurendně. Po 20 let chodíval do obce František Hronek a učil v najatých domech. Hronek dostával střídavě od rolníků dvakrát, od domkařů jednou oběd a v sobotu groš konv.m. za školáka. Teprve v roce 1862 byla postavena vlastní školní budova a usazený učitel užíval 10 měřic pole, 1m. louky, 6 sáhů dříví z obecního lesa s přívozem a s rozštípáním a 300 zlatých ze státní pokladny.

Co se týče farní správy, patří obec pod farní úřad v Doubravici nad Svitavou. O Doubravické faře jsou zmínky už roku 1358, v polovině 16.století přešla fara do rukou bratrských, katolický farář tam byl dosazen až v roce 1638. V létech 1864-1892 působil na faře  Jan Soukup, básník Sušilovy družiny, známý jako autor macošské pověsti.

Znak a prapor obce

Újezd u Boskovic znak

Újezd u Boskovic vlajka