Újezd u Boskovic Jihomoravský kraj
Drobečková navigace

Úvod > Informace k ČOV > Oficiální otevření ČOV

Oficiální otevření ČOVDne 9.11. 2013 v 11 hod. proběhlo v Doubravici nad Svitavou oficiální otevření ČOV pro obce Újezd u Boskovic a Doubravice nad Svitavou. Akci svým projevem zahájil starosta Městyse Doubravice nad Svitavou, který následně předal slovo Ing. Jelínkovi, zástupci firmy AP Investing, která našemu svazku po dobu osmi roků zajišťovala inženýrskou činnost (přípravné práce, zadávání projektů). Dále k publiku promluvil ředitel divize Boskovice Vodárenské a.s. - Ing. Fiala, který naši ČOV označil za jednu z nejmodernějších v kraji. Poté se slova ujal předseda svazku a místostarosta Dobravice, pan Štoudek, který nás seznámil s celým průběhem přípravných prací až po realizaci díla, zároveň poděkoval všem zhotovitelům. Výklad o funkcích a jednotlivých částí ČOV nám podal náměstek Vodárenské a.s., Ing. Pavel Mikulášek.

Mluvil např. o dešťové zdrži, která zachytává vodu, kterou již čistírna nedokáže pojmout, nebo o čerpací jímce, kde dochází k shromažďování zhrabků tj. všeho pevného. Tyto putují do zelených popelnic umístěných v hlavní budově čistírny, odtud pak na skládku nebezpečného odpadu. V aktivační nádrži dochází k vhánění mikrobublin vzduchu do čištěné „tekutiny“ a k následnému biologickému čištění za pomoci bakterií. Tímto procesem vzniká kal, který se usadí na dně dosazovací nádrže. Ten je poté čerpán do odstředivky, odkud již v dehydratované podobě „černé hlíny“ putuje do firmy v Kralicích na Hané, kde je využíván jako příměs do kompostů. Na dně dosazovací nádrže se tedy nejen usazuje kal, ale najdeme zde za přepadovou hranou již vyčištěnou vodu, která je odtokem odváděna do řeky. Celý proces čištění je ryze biologický, snad jen pro mírnou úpravu množství fosforu ve vodě je do ní přidáván síran železitý, ovšem jen v malém množství. Tento a proces odstřeďování, jsou jediné dva, které využívají chemické pomoci.

Je důležité zmínit, že aby probíhalo čištění (k čemuž je nutné, aby bakterie měly zajištěny jisté životní podmínky), je nutné, aby voda v dosazovací nádrži měla teplotu 8-12 °C. Toho je možné v zimních měsících docílit pouze tím, že budou na ČOV napojeny všechny (nebo alespoň většina) domácností, na které je čistírna dimenzována. Čím méně tekutiny se totiž v nádrži nachází, tím se voda v zimě rychleji ochlazuje, je studená a již nemohou probíhat nutné reakce.

Nejen z tohoto důvodu bych chtěl (nejen) Vám všem, kteří jste se již napojili poděkovat za spolupráci a trpělivost. Vím, že proces budování ČOV a zvláště připojování se k ní nám všem přinesl jistá omezení a i pár nepříjemných situací, jak tomu však u realizací projektů zaměřujících se na úpravu větších ploch bývá. Důležité je, že dílo se podařilo a my všichni můžeme právem mít dobrý pocit z toho, že jsme svoji hrstkou přispěli k čistější, k životnímu prostředí ohleduplnější budoucnosti.