Újezd u Boskovic Jihomoravský kraj
Drobečková navigace

Úvod > Informace k ČOV > Pokračování prací na splaškové kanalizaci a ČOV v zimním období

Pokračování prací na splaškové kanalizaci a ČOV v zimním obdobíDatum konání:
26.2.2013

Přes zimní období práce na kanalizaci pokročily především na stoce „A“, přes náves po obou stranách. Na náklady obce byl připojen rozvod vodovodu před Hasičskou zbrojnicí a domy č.p.82 a č.p.115 – z důvodu vodovodních přípojek. Dále trasa „A“ pokračuje směrem do místní části „Horky“, kde připoložení vodovodu financuje Vodárenská a.s. Boskovice. Stoka „A“ končí u domu č.p.107 až 22. Tato část obce bude UZAVŘENA od 18.3. 2013, protože zde prováděcí firma bude současně kopat kanalizační přípojky jednotlivým nemovitostem a tyto nemovitosti i připojovat na nově položený řád vodovodu. Každá nemovitost si proto musí připravit výkop pro položení vodovodu a pracovníci Vodárenské a.s. budou postupně přepojovat jednotlivé nemovitosti na nový vodovodní řád. Protože přípojka vodovodu je vlastníka nemovitosti, musí si výkopové práce zajistit každý sám do daného termínu tak, aby mohl svou nemovitost přepojit na nový vodovod. Výhodu v úspoře výkopových prací mají ty nemovitosti, které mohou dát do výkopu pro kanalizaci i vodovodní přípojku – nemusí dělat dva výkopy a zahutňovat svůj výkop ve vozovce včetně financování. Dle dotační smlouvy na kanalizaci, výkop přípojky na kanál hradí fond EU svým podílem 71% a 29% hradí obec. Tato přípojka je vytažena za obrubník do tzv. zeleného pásu (místo, kde každý má ve svém projektu malovanou kontrolní šachtu – KŠ). Toto souvisí se zapravováním vozovek, potažmo zárukou prováděcí firmy za povrch vozovky. Proto nemovitostem, které by si vodovod nepřepojily, by po zapravení vozovky nebylo umožněno znovu rozkopávat vozovku.

Další část, na které prováděcí firma pokračuje, je tzv. výtlak směrem na Doubravici. Na parkovišti nad koupalištěm je budována čerpací stanice, která bude pod tlakem brzdit splašky proudící do napojení na ČOV. Práce na výtlaku byly pozdržovány do rozhodnutí zastupitelstva obce o napojení vodovodního přivaděče z Doubravice do našeho vodovodního řádu tzv. „Opatovskou vodou“. Cena díla vodovodního přivaděče byla vyčíslena na cca 12 milionů Kč. Tuto částku však nemůže naše obec investovat, proto proběhlo několik jednání se Svazkem měst a obcí a Vodárenskou a.s. Boskovice. Bylo přislíbeno, že Svazek měst a obcí zainvestuje materiál na připoložení do výkopu výtlaku, což představuje cca 2,2 milionu Kč. Prováděcí firma nacenila montáž vodovodního přivaděče pouze na koupaliště na 1,5 milionu Kč bez DPH. Svazek měst a obcí zaslal smlouvu o smlouvě budoucí, kde přidal vůči předchozí dohodě na vrub obce 448 000 Kč bez DPH za projektovou dokumentaci a 30 000 Kč za přebrání investorské činnosti + hrazení si stavebního dozoru a ostatních inženýrských činností od firmy AP Investing. To znamená, že v letošním roce by obec musela zainvestovat do vodovodního přivaděče 2,4 milionu Kč. Obec by se tedy musela smluvně zavázat, že do pěti let dobuduje a doinvestuje celé dílo tak, aby bylo funkční. Dobudování celého přivaděče by obec přišlo ještě asi na 7-8 milionů Kč.

S tímto obecní zastupitelstvo na svém zasedání 25.2. 2013 nesouhlasilo, jelikož vlastní zdroje obce na investování splaškové kanalizace a ČOV pro tento rok jsou 5,4 milionů Kč a 5,6 milionů Kč bude obce hradit formou úvěru od České spořitelny. Zastupitelstvo obce vidí jako nový zdroj pitné vody vrt za „Nebošicemi“ a bude pracovat na této variantě, která by nebyla tak nákladná. V praxi to znamená, že je pro nás lepší zrenovovat vodovodní síť po obci, pro což nám letošní rozpočet vyhrazuje 500 000 Kč, než se zavazovat na příštích pět let částkou 7-8 milionů Kč, za kterou bychom vybudovali přivaděč vody.

Proto nyní mohou práce na kanalizačním výtlaku pokračovat naplno.