Újezd u Boskovic Jihomoravský kraj

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Jihomoravský kraj uspořádá seminář ke kotlíkovým dotacím pro občany v Boskovicích

Datum konání: 6. 1. 2016

Ve spolupráci s Krajským úřadem se koná Informační seminář pro veřejnost k tzv. kotlíkových dotacím

Tento seminář se uskuteční ve středu 6. 1. 2016 v 16:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Boskovicích, na Masarykově nám. 4/2Sběr železného šrotu

Datum konání: 2. 10. 2015

SDH informuje naše občany, že v pátek 2. 10. proběhne od 15:30 po obci sběr železného šrotu Tento odpad shromažďujte před svými domy, těžké věci pomohou hasiči vynést.Adventní Olomouc

Datum konání: 20. 12. 2015

Advent Olomouc.pdfZájezd do termálních lázní v Laa an der Thaya

Datum konání: 3. 10. 2015

 

SPOZ pořádá v sobotu, dne 3.10., zájezd do termálních lázní

Laa an der Thaya

v Rakousku.

V lázních je vnitřní bazén, ze kterého se dá vyplavat do venkovního bazénu s masážními tryskami.

Venku jsou celkem 3 bazény. Teplota bazénů je 28 – 34°. V jednom z nich je slaná voda a podvodní hudba. Za vyzkoušení stojí i tobogán v délce 90 m.

Odjezd je ráno v 7. 00 hod, sraz je u autobusové zastávky. Cesta na místo trvá cca 1,5 hod.

S sebou můžete vzít plážovou obuv a župan.

Předpokládaná doba vstupu je 5 hod, vstupné je 20 €, děti do 14 let 16 €.

Eura na vstupné vybereme v autobuse a úhrada proběhne za skupinu. V případě zájmu můžete navštívit i saunový svět za 7 €.

V areálu lze zakoupit jídlo a pití, vše pouze za Eura.

Přihlášky spolu s vratnou zálohou 100 Kč můžete podávat v prodejně Jednota u Ludmily Bayerové.

Autobus hradí SPOZ.3. cestovatelská beseda v Újezdu u Boskovic

Datum konání: 2. 10. 2015Odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v kraji

Datum konání: 19. 8. 2015

Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 18. 8. 2015 je odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Na základě ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, hejtman JMK odvolal dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vyhlášenou jeho rozhodnutím ze dne 3. 7. 2015.Uzavření části silnice v Pilském údolí

Datum konání: 17. 8. 2015 - 30. 9. 2015

Od pondělí 17. 8. do středy 30. 9. 2015 bude uzavřen průjezd Pilským údolím ve směru do Lhoty Rapotiny pod odbočku na Újezd u Boskovic z důvodu rekonstrukce vozovky. Směr "bývalý pivovar" bude volně průjezdný.


Zveřejnění zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 6. 8. 2015

Datum konání: 7. 8. 2015

V sekci Obecní úřad / Vyhlášky a zápisy ze zasedání ZO byl zveřejněn zápis ze dne 6. 8. 2015VÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - TP, ZTP, ZTP/P

Datum konání: 6. 8. 2015 - 21. 12. 2015

 

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že

 

každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u občanského nebo řidičského průkazu.

Lidé by si proto měli už sami

 

zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to do 31.12.2015. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

KDO MÁ NÁROK NA VYDÁNÍ NOVÉHO PRŮKAZU

Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013 mají nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.

POSTUP PŘI PROKAZOVÁNÍ NÁROKU NA PRŮKAZ OZP

Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem "

 

Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením". Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.ZadostOZP O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok.

 

Žádost se podává na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Úřední hodiny ÚP: pondělí a středa 8

 

00 – 1200, 1300 – 1700, úterý a čtvrtek 800 – 1100.

CO JE TŘEBA VZÍT S SEBOU NA ÚP ČR

Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klient s sebou vzal platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Pokud jej však držitel nemá, stačí vlastní průkaz OZP. Dále je třeba

 

doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby.

VOLBA SYMBOLU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby plně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP na formuláři žádosti.

Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žádosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz OZP, který tiskne tiskárna cenin v Praze a poté vás vyzve k jeho převzetí. Za průkaz zaplatíte poplatek 30 Kč. Nenechávejte výměnu průkazu na poslední chvíli a zajistěte si nový průkaz včas.

Mgr. Eliška Škrancová

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně

Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova)

Brno 602 00

Telefon: 542 214 110-1, 736 751 214

Emai: poradnabrno@nrzp.cz

Navštívit nás můžete v pondělí a středu 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek 9:00 – 12:00Srpnové číslo zpravodaje na internetu

Datum konání: 1. 8. 2015

V sekci Obecní úřad / zpravodaj - bylo zveřejněno 8. číslo na měsíc srpen